Corporate profile

Access map

Head office / Manufacturing Management Center

Shinkoh-electronics Co.,Ltd Head office

AddressAddress 2-29-30, Minami-Kamonomiya, Odawara, Kanagawa, Japan
Zip:250-0875
ContactTEL +81-465-45-1212
FAX +81-465-45-1213

Shinkoh-electronics Co.,Ltd Manufacturing Management Center

AddressAddress 3-16-9, Minami-Kamonomiya, Odawara, Kanagawa, Japan
Zip:250-0875
ContactTEL +81-465-45-1212
FAX +81-465-45-1213

Tokyo sales office

Address8F, REID-C OMORI building, 6-20-8, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
Zip:140-0013
ContactTEL +81-3-6404-1003
FAX +81-3-6404-1005

Nagoya sales office

Address3F, YASUI building ,1-29-19 Sakae ,Naka-ku, Nagoya
Zip:460-0008
ContactTEL +81-52-229-1003
FAX +81-52-229-1006

Kansai(Kyoto) sales office

AddressDAIMARUYA SHIJO KARASUMA bldg. 3F, 646, Nijo-Hanjiki cho, Shimogyouku, Kyoto
Zip:600-8412
ContactTEL +81-75-352-1003
FAX +81-75-352-1006